f    YouTube

Консултантски услуги

технически консултации

Въздушни рекуператори

Въздушни рекуператори: битови и индустриални

   Битов въздушен рекуператор

   Осигуряват чист въздух в жилищни помещения, малки обществени заведения, офиси и магазини. За разлика от конвенционалните вентилатори и баналното проветряване на едно помещение, рекуператорът има 2 тихи вентилатора за 2 отделни потока: входящ и изходящ въздух. Пести енергия чрез топлообменник, в който температурата на входящия въздух се променя до температурата на изходящия въздух с ефективност приблизително 75%. Така се намалява разходът за климатизация на проветряваното помещение без компромис с чистотата на въздуха.
  Допълнително предимство е филтрацията на прах, на микроби и очистването от някои химически агенти на входящия поток. Изпълнява се от вградена 3-степенна филтърна секция в рекуператора: груб филтър, НЕРА филтър за фини прахови частици, филтър с активен въглен за неутрализиране на миризма, биологичен материал и аерозоли.
  Touch-screen дисплей информира за температура, влажност и концентрация на фини прахови частици.
Опции: монтаж на стена или на пода тип колона

Промишлени въздушни рекуператори

   Осигуряват чист въздух в работилници, печатници, големи обществени заведения, зали и др. За  разлика от конвенционалните вентилатори и баналното проветряване на едно помещение, рекуператорът има 2 вентилатора за 2 отделни потока: входящ и изходящ въздух. 
  Рекуператорите пестят енергия чрез топлообменник, в който входящият въздух се темперира до температурата на изходящия въздух с ефективност до 75%. Така се намалява разходът за климатизация на проветряваното помещение без да се прави компромис с чистотата на въздуха. Захранването е 220V / 1 фаза.

  Допълнително предимство е филтрацията на прах от входящия и изходящия поток чрез вградени филтри.
  Монтажът е външен (при наличие на PU топлоизолация) или вътрешен, желателно в обема на окачен таван. В помещението трябва да се инсталират въздуховоди. В зависимост от модела захранването е 220V / 1 фаза или 380V / 3 фази.
Опции: различен дебит на вентилаторите, регулатор за оборотите, датчици за температура, за влажност и за СО2, Wi-Fi модул за дистанционно управление.
Индустриалните рекуператори са подходящи за работни помещения с принтерилазери и CNC рутери.

Към началото