За Тех Консулт

експерт

Експертът не мисли, той знае!

    НАШАТА  МИСИЯ:

  • Тех Консулт помага на Клиента с опит и знания
  • Увеличава конкурентноспособността на Клиента чрез по-висока ефективност на неговия бизнес
  • Дава на Клиента свобода за вземане на решения чрез по-пълна информираност
  • Прави бизнеса на Клиента независим

   КОМПЕТЕНЦИЯ на Тех Консулт :

 • Машини и материали за рекламната (и не само!) индустрия, за печат и разкрой на текстил. Портфолио
 • Конфигурация на IT оборудване, сървърни приложения, мрежи и видеонаблюдение с open source решения.
 • ERP система Колибри от ЕДА
 • Софтуер за счетоводство и складово стопанство ПРО от Микроинвест

ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ – ПЪТНА КАРТА:

 • Обсъждане на производствения процес, уточняване на изисквания
 • Изработка на техническо задание
 • Уточняване на финансова рамка и срокове
 • Анализ на оферти и избор на производител
 • Доставка, инсталация, обучение
 • Материали, консумативи и резервни части
експерт по консултации
Към началото