За Тех Консулт

експерт

Експертът не мисли, той знае!

    НАШАТА  МИСИЯ:

 • Тех Консулт помага на Клиента като споделя своите опит и знания
 • Увеличава конкурентно-способността на Клиента като помага неговият бизнес да бъде по-ефективен
 • Дава на Клиента свободата да взема информирани решения
 • Носи независимост и суверенитет на бизнеса на Клиента

   КОМПЕТЕНЦИЯ на Тех Консулт :

 • Машини и материали за рекламната (и не само!) индустрия, за печат и разкрой на текстил. Портфолио
 • Конфигурация на IT оборудване, сървърни приложения, мрежи и видеонаблюдение с open source решения.
 • ERP система Колибри от ЕДА
 • Софтуер за счетоводство и складово стопанство ПРО от Микроинвест

ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ – ПЪТНА КАРТА:

 • Обсъждане на производствения процес, уточняване на изисквания
 • Изработка на техническо задание
 • Уточняване на финансова рамка и срокове
 • Анализ на оферти и избор на производител
 • Доставка, инсталация, обучение
 • Материали, консумативи и резервни части
Към началото