За Тех Консулт

експерт

Експертът не мисли, той знае!

    НАШАТА  МИСИЯ:

    • Тех Консулт помага на Клиента с опит и знания
    • Увеличава конкурентноспособността на Клиента чрез по-висока ефективност на неговия бизнес
    • Дава на Клиента свобода за вземане на решения чрез по-пълна информираност
    • Прави бизнеса на Клиента независим

   КОМПЕТЕНЦИЯ на Тех Консулт :

  • Машини и материали за рекламната (и не само!) индустрия, за печат и разкрой на текстил. Портфолио
  • Конфигурация на IT оборудване, сървърни приложения, мрежи и видеонаблюдение с open source решения.
  • ERP система Колибри от ЕДА
  • Софтуер за счетоводство и складово стопанство ПРО от Микроинвест

ТЕХНИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ – ПЪТНА КАРТА:

  • Обсъждане на производствения процес, уточняване на изисквания
  • Изработка на техническо задание
  • Уточняване на финансова рамка и срокове
  • Анализ на оферти и избор на производител
  • Доставка, инсталация, обучение
  • Материали, консумативи и резервни части
експерт по консултации
Към началото