f    YouTube

Консултантски услуги

технически консултации

IT оборудване

IT: OPEN SOURCE сървъри, мрежи, видеонаблюдение, ЕРП

   Open source сървъри

   Покриват всички сървърни системи. Open source гарантира сигурна и ефективна работа за всеки бизнес на адаптивни конфигурации с ОС Linux. Предлага се конфигуриране и поддръжка на:
– маршрутизатор с огнена стена,
– бази данни MySQL / MariaDB и MS SQL,
– файл, принт, e-mail, уеб, FTP, VPN, CLOUD, UPS, DHCP и др. сървъри,
  Архитектура клиент-сървър лесно се мащабира. Дистанционният достъп и поддръжка отварят пътя за реализация на съвременни тенденции като мобилен офис, работа от дома. Репликация на бази данни, дисково резервиране с RAID масиви, криптиране от точка до точка предотвратяват загуба и компрометиране на най-ценния ресурс – информацията. Резервиране на захранване и на интернет връзка осигурява непрекъсната работа.

   Системи за видеонаблюдението

   Осигуряват охрана и контрол за бизнеса. Open source решения предлагат достъпно и ефективно видеонаблюдение с IP камери.
   Open source система за управление на дигитална реклама добавя незаменима функционалност за презентация на съдържание върху дисплеи във всички обекти на бизнеса както и върху изнесени дисплеи с интернет свързаност. За вътрешно приложение може да се ползват достъпни широкоформатни LCD телевизионни приемници.

  Софтуер за управление на продажби

   Софтуер за складово стопанство, за счетоводство и ТРЗ е задължителен за всеки бизнес. Добри решения са:

  Микроинвест продукти Склад Про, Делта Про, ТРЗ Про за ОС Windows, с архитектура клиент-сървър и база данни MS SQL или MySQL / MariaDB (само за Склад Про). Предлагат прилична функционалност на достъпна цена, редовно се актуализират в съответствие с нормативната уредба. От потребителя се изисква базова компютърна грамотност за инсталация, настройка и поддръжка на продуктите, ако не ползва абонамент от местен дистрибутор.
  Предлагаме оптимизация на конфигурацията на системата с изнесена БД на open source сървър за по-висока производителност, доработка на бланките за справки и за печат,  генериране на справки и импорт директно от БД в таблица.

   ERP система Колибри на ЕДА. Модулна уеб базирана система с широка функционалност и мащабируемост. Ползва open source уеб сървър и БД на собствен или нает сървър или на облачна услуга. Абонамент и редовна актуализация в съответствие с нормативната уредба.

Към началото